รู้จักเรา

บิ๊กซีมองเห็นโอกาสในการเติบโตของสินค้าธุรกิจชุมชนไทย
และมีนโยบายสนับสนุนช่องทางจัดจำหน่าย ให้สามารถนำสินค้ามาวางขายได้ในบิ๊กซีทั่วประเทศ

เป็นคู่ค้ากับเราดีอย่างไร

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าเปิดหน้าบัญชี/ค่าจัดวางสินค้า

เข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางการขาย
ของ Big C ทุกช่องทาง

ขายได้ใน 15 วัน
เมื่อผ่านเกณฑ์พิจารณา

ให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ
และด้านใบอนุญาตต่างๆ

ช่วยพัฒนาสินค้า
ให้โดนใจผู้บริโภค

คู่ค้าของ Big C

แนะนำสินค้าเด็ดจากคู่ค้าของ Big C

ข่าวสาร