คําถามที่พบบ่อย

  • มีพนักงานไม่เกิน 50 คน
  • มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท

ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการของเราได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงได้รับการยกเว้นค่าเปิดหน้าบัญชี และค่าการจัดวางสินค้า

คู่ค้าสามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายในทุกช่องทางที่เหมาะสม โดยช่องทางที่เป็นไปได้มีตั้งแต่
บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี มาร์เก็ต, ฟู้ดเพลส และบิ๊กซีมินิ รวมถึงช่องทางออนไลน์
และยังมีโอกาสต่อยอดถึงการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกอีกด้วย

มีทั้ง 2 แบบ ทั้งแบบฝากขาย และขายขาด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

  • ตอบกลับภายใน 3 วัน
  • พิจารณาสินค้าภายใน 10 วัน
  • วางขายภายใน 15 วันหลังจากผ่านเกณฑ์การ