รู้จักเรา

บิ๊กซีมองเห็นโอกาสในการเติบโตของสินค้าธุรกิจชุมชนไทย
และมีนโยบายสนับสนุนช่องทางจัดจำหน่าย ให้สามารถนำสินค้ามาวางขายได้ในบิ๊กซีทั่วประเทศ

เป็นคู่ค้ากับเราดีอย่างไร

ฟรี! ค่าแรกเข้า
และค่าวางสินค้า

ให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ
และด้านใบอนุญาตต่างๆ

ขายได้ใน 15 วัน
เมื่อผ่านเกณฑ์พิจารณา

ช่วยพัฒนาสินค้า
ให้โดนใจผู้บริโภค

เข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางการขาย
ของ Big C ทุกช่องทาง

คู่ค้าของ Big C

ผักออร์แกนิก วิสาหกิจชุมชนป่าไผ่
จ. เชียงใหม่

ผักออร์แกนิก วิสาหกิจชุมชนป่าไผ่
จ. เชียงใหม่

คนรุ่นใหม่พึ่งพาตนเองบนวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน
ชุมชนแม่ทา หนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในประเทศไทย
มีผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เช่น
แยม ชาสมุนไพร และผลไม้อบแห้ง

คนรุ่นใหม่พึ่งพาตนเอง
บนวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชนแม่ทา
เป็นหนึ่งในผู้ผลิตของออร์แกนิกในประเทศไทย
มีผลิตภัณฑ์เปรรูปต่างๆ เช่น
แยม ชาสมุนไพร และผลไม้อบแห้ง

แจ่วฮ้อน ตรายกซด
จ. ฉะเชิงเทรา

น้ำซุปและพริกแกงแจ่วฮ้อน ตรายกซด
ชาบูอีสาน หมูกะทะ จิ้มจุ่ม ปิ้งย่าง แซ่บ!
จั่งซี่ต้องยกซด ความม่วน ความฮัก ความคิดฮอด
คิดถึงยกซด...คิดถึงบ้านเฮา

น้ำซุปและพริกแกงแจ่วฮ้อน ตรายกซด
ชาบูอีสาน หมูกะทะ จิ้มจุ่ม
ปิ้งย่าง แซ่บ! จั่งซี่ต้องยกซด
ความม่วน ความฮัก ความคิดฮอด
คิดถึงยกซด...คิดถึงบ้านเฮา