การูดา โกลด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ขอขอบคุณ SME Big C ที่ให้โอกาส แบรนด์ กัปตัน ถือเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นฑูตวัฒนธรรมทางอาหารของคนไทยอย่างแท้จริง สร้างรายได้ ทำให้เกิดการจ้างงานรายได้กระจายสู่ชุมชน กลุ่มชาวบ้านในจังหวัดนครปฐมและระยอง ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ทีมงาน Big C SME ทุกท่านที่คอยสนับสนุน แบรนด์กัปตัน เสมอมาครับ

ขอขอบคุณ SME Big C ที่ให้โอกาส แบรนด์ กัปตัน ถือเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นฑูตวัฒนธรรมทางอาหารของคนไทยอย่างแท้จริง สร้างรายได้ ทำให้เกิดการจ้างงานรายได้กระจายสู่ชุมชน กลุ่มชาวบ้านในจังหวัดนครปฐมและระยอง และขอกราบขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ทีมงาน Big C SME ทุกท่านที่คอยสนับสนุน แบรนด์กัปตัน เสมอมาครับ