คริสปี้ สเตชั่น จำกัด

พิกก้า ขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทางเรา ได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์
เข้าจำหน่ายเป็นคู่ค้ากับทาง Big C ทั่วประเทศ ซึ่งทางทีม Big C SME
ได้ให้คำแนะนำเชิงธุรกิจอย่างดีเสมอมา ทางเรารู้สึกประทับใจมากที่ได้
เข้าร่วมโครงการที่ช่วยสนับสนุน SME ดีๆ แบบนี้ ท้ายที่สุดผมขอฝาก
แบรนด์เล็กๆอย่างพิกก้า พริกทอดกรอบ เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยครับ!!

พิกก้า ขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทางเรา ได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ เข้าจำหน่ายเป็นคู่ค้ากับทาง Big C ทั่วประเทศ ซึ่งทางทีม Big C SME ได้ให้คำแนะนำเชิงธุรกิจอย่างดีเสมอมา ทางเรารู้สึกประทับใจมากที่ได้ เข้าร่วมโครงการที่ช่วยสนับสนุน SME ดีๆ แบบนี้ ท้ายที่สุดผมขอฝาก แบรนด์เล็กๆอย่างพิกก้า พริกทอดกรอบ เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยครับ!!