ชางวอนฟู้ด จำกัด

ชางวอนฟู้ด มีโอกาสเป็นคู่ค้ากับทาง Big C ผ่านทางโครงการ
การสนับสนุน SME จากนั้นก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะเราได้จำหน่ายใน Big C กว่าพันสาขาทั่วประเทศ หากผู้ประกอบการท่านไหน
มีผลิตภัณฑ์ที่ดีและเชื่อว่าสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดได้ อยากให้
ลองเข้าร่วมเป็นคู่ค้ากับ Big C จะเป็นโอกาสให้ธุรกิจของท่านเติบโตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ

ชางวอนฟู้ด มีโอกาสเป็นคู่ค้ากับทาง Big C ผ่านทางโครงการ การสนับสนุน SME จากนั้นก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะเราได้จำหน่ายใน Big C กว่าพันสาขาทั่วประเทศ หากผู้ประกอบการท่านไหน มีผลิตภัณฑ์ที่ดีและเชื่อว่าสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดได้ อยากให้ ลองเข้าร่วมเป็นคู่ค้ากับ Big C จะเป็นโอกาสให้ธุรกิจของท่านเติบโตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ