ดีดี เว่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

มาดามซ่า อยากขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของทาง Big C หลายๆ ท่าน
ที่ให้โอกาสผลิตภัณฑ์แบรนด์เล็กๆ แบรนด์นี้ ผมตั้งใจจะนำ SME ไทย
จับมือคู่ค้าเดินสู่ผู้บริโภคแบบยั้งยืนตลอดไป และจะทำให้แบรนด์น้ำปลาร้า
แบบฉบับบ้านๆ ของเรา ไปอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศ ผมขอฝาก
น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ตรามาดามซ่า! ด้วยนะครับ

มาดามซ่า อยากขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของทาง Big C หลายๆ ท่าน ที่ให้โอกาสผลิตภัณฑ์แบรนด์เล็กๆ แบรนด์นี้ ผมตั้งใจจะนำ SME ไทย จับมือคู่ค้าเดินสู่ผู้บริโภคแบบยั้งยืนตลอดไป และจะทำให้แบรนด์น้ำปลาร้า แบบฉบับบ้านๆ ของเรา ไปอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศ ผมขอฝาก น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ตรามาดามซ่า! ด้วยนะครับ