บริษัท ดีไลท์ 88 จำกัด

จั๊บจั๊บ เริ่มเป็นคู่ค้ากับ Big C ในปี 2566 ผ่านโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
และพานิชย์จังหวัดอุบลค่ะ ด้วยโอกาสนี้ทำให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นและได้ทำให้อาหารท้องถิ่นของจังหวัดอุบลเป็นที่รู้จัก และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
จึงขอขอบคุณทาง Big C ที่ให้โอกาส SME ตัวเล็กๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสเข้ามาจำหน่ายใน Big C ค่ะ

จั๊บจั๊บ เริ่มเป็นคู่ค้ากับ Big C ในปี 2566 ผ่านโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และพานิชย์จังหวัดอุบลค่ะ ด้วยโอกาสนี้ทำให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นและได้ทำให้อาหารท้องถิ่นของจังหวัดอุบลเป็นที่รู้จัก และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น จึงขอขอบคุณทาง Big C ที่ให้โอกาส SME ตัวเล็กๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสเข้ามาจำหน่ายใน Big C ค่ะ