ฟูดินาร์ จำกัด

ในเดือนกรกฎาคม 2566 Ayatana ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาขายในบิ๊กซี สาขาราชดำริห์ นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางผู้บริหารได้ให้โอกาสแบรนด์
ที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาสมุนไพรไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก
เป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวต้องแวะซื้อทุกครั้งที่มาเยือนไทย นอกจากนี้
ทางบิ๊กซีได้ให้โอกาสให้แบรนด์ได้ขยายตลาดไปต่างประเทศโดยได้คัดเลือกสินค้า Ayatana ไปจำหน่ายยังฮ่องกงอีกด้วย ดิฉันขอขอบพระคุณสำหรับโอกาสอันดีที่ผู้บริหารได้มอบให้ และจะทำการพัฒนาสินค้า
ภายใต้ภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลก

ในเดือนกรกฎาคม 2566 Ayatana ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาขายในบิ๊กซี สาขาราชดำริห์ นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางผู้บริหารได้ให้โอกาสแบรนด์ ที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาสมุนไพรไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก เป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวต้องแวะซื้อทุกครั้งที่มาเยือนไทย นอกจากนี้ทางบิ๊กซีได้ให้โอกาสให้แบรนด์ได้ขยายตลาดไปต่างประเทศโดยได้คัดเลือกสินค้า Ayatana ไปจำหน่ายยังฮ่องกงอีกด้วย ดิฉันขอขอบ พระคุณสำหรับโอกาสอันดีที่ผู้บริหารได้มอบให้ และจะทำการพัฒนาสินค้าภายใต้ภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลก