ภัณรายา ฟรุ้ต แอนด์ ฟู้ด จำกัด

เลมอนจี๊ด เริ่มต้นจากเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทดลองปลูกเลมอนสายพันธุ์จากต่างประเทศ และนำมาแปรรูปเป็นผลไม้
อบแห้ง รสชาติอร่อย ทานง่ายถูกใจผู้บริโภค ซึ่งทางเราได้เข้ารวมเป็นคู่ค้าผ่านโครงการสนับสนุนสินค้า SME ในปี 2565 โดยทาง Big C ได้ให้โอกาสเลมอนจี๊ดวางขายสินค้า และให้คำแนะนำในการเพิ่มยอดขาย
ต้องขอขอบคุณมากๆ ค่ะ

เลมอนจี๊ด เริ่มต้นจากเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทดลองปลูกเลมอนสายพันธุ์จากต่างประเทศ และนำมาแปรรูปเป็นผลไม้ อบแห้ง รสชาติอร่อย ทานง่ายถูกใจผู้บริโภค ซึ่งทางเราได้เข้ารวมเป็นคู่ค้าผ่านโครงการสนับสนุนสินค้า SME ในปี 2565 โดยทาง Big C ได้ให้โอกาสเลมอนจี๊ดวางขายสินค้า และให้คำแนะนำในการเพิ่มยอดขาย ต้องขอขอบคุณมากๆ ค่ะ