วังยาว กรุ๊ป จำกัด

วังยาว กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ Big C SME โดยได้รับโอกาสให้จำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทางการขาย Big C ทั่วประเทศ ทำให้เราได้ขยายช่องทางเข้าถึงลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กว้างขึ้นมาก
ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหาร Big C และ ทีม Big C SME ที่ให้คำแนะนำปรึกษา ดูแล อย่างเป็นกันเองมากๆ รู้สึกประทับใจและดีใจอย่างมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ เช่นนี้ครับ

วังยาว กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ Big C SME โดยได้รับโอกาสให้จำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทางการขาย Big C ทั่วประเทศ ทำให้เราได้ขยายช่องทางเข้าถึงลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กว้างขึ้นมาก ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหาร Big C และ ทีม Big C SME ที่ให้คำแนะนำปรึกษา ดูแล อย่างเป็นกันเองมากๆ รู้สึกประทับใจและดีใจอย่างมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ เช่นนี้ครับ