สยาม ดีไลท์ กรุ๊ป จำกัด

สยาม ดีไลท์ ได้เข้าร่วมโครงการ Big C SME โดยได้รับโอกาสให้จำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทางการขาย Big C ทั่วประเทศ ทำให้เราได้ขยายช่องทางเข้าถึงลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่กว้างขึ้นมาก ต้องขอขอบคุณ
ผู้บริหาร Big C และ ทีม Big C SME ที่ให้คำแนะนำปรึกษา ดูแล
อย่างเป็นกันเองมากๆ รู้สึกประทับใจและดีใจอย่างมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการดีๆ เช่นนี้ครับ

สยาม ดีไลท์ ได้เข้าร่วมโครงการ Big C SME โดยได้รับโอกาสให้จำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทางการขาย Big C ทั่วประเทศ ทำให้เราได้ขยายช่องทางเข้าถึงลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่กว้างขึ้นมาก ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหาร Big C และ ทีม Big C SME ที่ให้คำแนะนำปรึกษา ดูแลอย่างเป็นกันเองมากๆ รู้สึกประทับใจและดีใจอย่างมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ เช่นนี้ครับ