ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซอสเทรดดิ้ง

นกทะเล เริ่มเป็นคู่ค้ากับ Big C ในปี 2566 ผ่านโครงการสนับสนุนสินค้า SME โดยทาง Big C ได้ให้คำปรึกษาทุกๆเรื่องตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งเรื่อง
ภาพรวมของสินค้า จนถึงให้คำปรึกษาเรื่องการทำการตลาด ทำให้เราได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าและมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและทีม Big C SME ที่เป็นมากกว่าคู่ค้า เป็นการเติบโตไปด้วยกันในทุกย่างก้าวจริงๆค่ะ

นกทะเล เริ่มเป็นคู่ค้ากับ Big C ในปี 2566 ผ่านโครงการสนับสนุนสินค้า SME โดยทาง Big C ได้ให้คำปรึกษาทุกๆเรื่องตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งเรื่องภาพรวมของสินค้า จนถึงให้คำปรึกษาเรื่องการทำการตลาด ทำให้เราได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าและมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและทีม Big C SME ที่เป็นมากกว่าคู่ค้า เป็นการเติบโตไปด้วยกันในทุกย่างก้าวจริงๆค่ะ