เซ็นสเปร้าท์ จำกัด

น้ำถั่วแดงอะซึกิ ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าและได้เป็นคู่ค้ากับ Big C
ในปี 2566 ผ่านโครงการ Big C SME เราได้รับคำแนะนำในหลายๆ เรื่อง
เช่น กลยุทธทางการตลาด มาตรฐานการผลิต และการส่งเสริมการขาย
เพื่อให้สินค้าขายดี เนื่องจากเครื่องดื่มน้ำถั่วแดงไม่เคยมีมาก่อน
ในประเทศไทย จึงเป็นเรื่องท้าทายที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภครู้จักและเชื่อมั่น
ต้องขอขอบคุณโอกาสดีๆ จากทาง Big C ค่ะ

น้ำถั่วแดงอะซึกิ ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าและได้เป็นคู่ค้ากับ Big C ในปี 2566 ผ่านโครงการ Big C SME เราได้รับคำแนะนำในหลายๆ เรื่อง เช่น กลยุทธทางการตลาด มาตรฐานการผลิต และการส่งเสริมการขาย เพื่อให้สินค้าขายดี เนื่องจากเครื่องดื่มน้ำถั่วแดงไม่เคยมีมาก่อน ในประเทศไทย จึงเป็นเรื่องท้าทายที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภครู้จักและเชื่อมั่น ต้องขอขอบคุณโอกาสดีๆ จากทาง Big C ค่ะ