เมมโมไรซ์ กรุ๊ป และ แม่แอ้ว น้ำพริกกากหมู

เมมโมไรซ์ และแม่แอ๊ว เริ่มเป็นคู่ค้ากับ Big C ในปี 2565
ผ่านโครงการสนับสนุนสินค้า SME โดยทาง Big C ได้ให้คำปรึกษา
ในเรื่องต่างๆตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาด เรียกได้ว่าเป็นเหมือน
พี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษากับทางเรา จนทำให้แบรนด์ของเราเติบโต
อย่างมั่นคงเราเชื่อมั่นว่าหาก SME ท่านไหนที่ได้รับโอกาสแบบเรา
ก็จะสามารถเติบโตได้เช่นเดียวกัน ต้องขอขอบคุณทาง Big C จริงๆ ค่ะ

เมมโมไรซ์ และแม่แอ๊ว เริ่มเป็นคู่ค้ากับ Big C ในปี 2565 ผ่านโครงการสนับสนุนสินค้า SME โดยทาง Big C ได้ให้คำปรึกษา ในเรื่องต่างๆตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาด เรียกได้ว่าเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษากับทางเรา จนทำให้แบรนด์ของเราเติบโตอย่างมั่นคงเราเชื่อมั่นว่าหาก SME ท่านไหนที่ได้รับโอกาสแบบเรา ก็จะสามารถเติบโตได้เช่นเดียวกัน ต้องขอขอบคุณทาง Big C จริงๆ ค่ะ