โอยั๊วะ เทรดดิ้ง จำกัด

โอยั๊วะ เริ่มเป็นคู่ค้ากับทาง Big C ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดย Big C ได้เปิดโอกาสให้ทางบริษัทฯ เข้าไปนำเสนอสินค้า พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยต่อยอดธุรกิจทางบริษัทฯ รู้สึกประทับใจทีมงาน Big C SME มาก เพราะได้เข้ามาเปิดโลกการขายใหม่ๆ ส่งผลให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ Big C เป็นอย่างสูง
ด้วยใจจริงครับ

โอยั๊วะ เริ่มเป็นคู่ค้ากับทาง Big C ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดย Big C ได้เปิดโอกาสให้ทางบริษัทฯ เข้าไปนำเสนอสินค้า พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยต่อยอดธุรกิจทางบริษัทฯ รู้สึกประทับใจทีมงาน Big C SME มาก เพราะได้เข้ามาเปิดโลกการขายใหม่ๆ ส่งผลให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ Big C เป็นอย่างสูง ด้วยใจจริงครับ